Isparta İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı

01.04.2018

ISPARTA İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI

KARAR TARİHİ: 26 /12 /2017

KARAR NO: 05

KONUSU: Damızlık Dişi Hayvan Kesimleri

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 04.12.2017 tarih ve E.3065457 sayılı yazısında Ülkemizin hayvancılığının arzu edilen seviyeye ulaşması ve hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması Bakanlığımız en önemli önceliklerinden biridir. Hayvan sayısının arttırılması ve istenilen seviyeye ulaşması için gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar ile erken yaştaki kuzu ve oğlakların kesiminin engellenmesine dair alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla Isparta İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu 26/12/2017 tarihinde Vali Yardımcısı İsmail AKMAN başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Mecburi kesim dışında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kesimine müsaade edilmemesine,

2- Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmemesine,

3- Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla

25 Kg canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 Kg, canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesimine ve kesim amaçlı nakline izin verilmemesine,

4- Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında kurban satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine,

5- Emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunmasına,

İş bu 5 (beş) madde ve 1 (Bir) sayfadan ibaret Komisyon Kararının tatbikinin gerekliliklerinin idari makamlarca sağlanmasına; bilgi için diğer illere, İsparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Damızlık

Koyun Keçi Yetiştiricileri ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğine, İsparta Veteriner Hekimler Odasına; gereği için İsparta Belediye Başkanlığına, II Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.