““Çiftçiler sendika ve doğru temellerde örgütlenmiş kooperatiflerde başarılı olabilirler””

““Toprak sonsuz ve bahşedilmiş bir kaynak değil, kırılgan, yenilenemez ve gıda güvenliği ve sürdürülebilir geleceğimiz açısından mutlaka korunması gereken bir varlıktır””